Zakázkový software

Softwarové systémy vyvinuté na základě individuálních požadavků klientů.


SySel

Systém pro posílání velkých souborů obchodním partnerům, zákazníkům a pod. Může sloužit jako náhrada za veřejné služby typu Zásilkovna.

Registrační a hlasovací systém

Systém umožňující rychlou registraci delegátů na libovolnou akci spojenou s vydáním připravených hlasovacích lístků a jejich následné zpracování.


V oblasti zakázkových informačních systémů CRC Data dodala a případně spravuje i další systémy:

Administrativní správa grantových projektů v oblasti zdravotnictví, pokrývající celý životní cyklus projektu od přihlášky po zhodnocení závěrečné zprávy.

Správa telefonních účtů mobilních telefonů GSM, umožňující kontrolu a řízení jejich nákladů zavedením interních limitů, jejich měsíčním sledováním a vyhodnocováním jejich překročení.

Systém sloužící pro vytváření a údržbu databáze zdravotních výkonů, výpočet bodové hodnoty výkonů, export a tisk podkladů pro potřeby vydání vyhlášky a export úplného seznamu výkonů pro potřeby zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.

Podpora agendy správy licencí na rozhlasové a televizní vysílání, umožňující jednoduchou a účinnou kontrolu průběhu správního řízení.

Systém pro shromažďování uživatelských dat z firemních poboček prostřednictvím WEB aplikace, s následným exportem dat pro další zpracování v jiných systémech.