CRC Data je ryze česká společnost dodávající software, technologie a služby v oblasti výpočetní techniky, sítí a internetu a poskytující vlastní softwarová řešení v řadě oblastí (radiokomunikace, informační systémy, technologické systémy, jazyková podpora a další).

Společnost se zaměřuje na vývoj, dodávky a správu softwarových řešení, mezi kterými dominují radiokomunikační výpočetní systémy:

 • vývoj a technická podpora radiokomunikačních a telemetrických systémů
 • radiokomunikační expertní služby
 • vývoj zakázkových informačních systémů
 • vývoj komponentů technologických systémů
 • nástroje pro jazykovou podporu
 • vývoj a hostování webových informačních a prezentačních systémů

Základní údaje

Název společnosti: CRC Data spol. s r.o.

Sídlo společnosti: V Doubí 255, 251 01 Říčany

IČO: 18623085

DIČ: CZ18623085

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7545.


Certifikace systému managementu jakosti dle ISO 9001

Certifikát ISO 9001

V roce 2016 proběhla ve společnosti CRC Data spol. s r.o. certifikace systému řízení jakosti dle požadavků mezinárodně platné normy ISO 9001:2008.
Certifikát se vztahuje na následující aktivity společnosti - dodávky, podpora a vývoj telekomunikačního sw, telemetrického sw a speciálních informačních systémů.
Certifikát byl vydán pod číslem 42009934 a je platný od 1.4.2016 do 31.3.2019.
První certifikát byl vystaven v roce 2007.


Reference

Někteří uživatelé radiokomunikačních systémů CRC Data (v abecedním pořadí):

 • Avis s.r.o.
 • CBL Communication by light, s.r.o.
 • Coprosys, a.s.
 • ČD-Telematika, a.s.
 • ČESKÁ PRODUKČNÍ 2000, a.s.
 • Česká televize
 • České radiokomunikace, a.s.
 • Český rozhlas
 • Český Telecom, a.s.
 • Český telekomunikační úřad
 • Český Mobil, a.s.
 • DAMOVO Česká republika s.r.o.
 • DATALINK s.r.o.
 • D-Expres a.s. Bratislava
 • DISK obchod a technika k.s.
 • EuroTel Bratislava a.s. Bratislava
 • Exe, s.r.o.
 • FTV PREMIERA, s.r.o.
 • FTV Prima, s.r.o.
 • GES electronics, s.r.o.
 • GiTy CZ
 • GiTy - Nettrade, s.r.o.
 • GTECH Czech Republic LCC
 • GTS Czech Net a.s.
 • InfoGas a.s. Bratislava
 • JuPro & KiPro Bratislava
 • Kaiser Data s.r.o.
 • KAPSCH s.r.o.
 • Letové prevádzkové služby SR, š.p.
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
 • Mostecká uhelná společnost a.s.
 • MultiMedia Computer s.r.o.
 • MV generální řed. Hasičského záchr.sboru ČR
 • Nexcom - network engineering s.r.o.
 • P.E.S. consulting, s.r.o.
 • PSG Net, Trenčín
 • Radiomobil, a.s.
 • RTI cz s.r.o.
 • Rubi, s.r.o.
 • Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • Sirius v.d. Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovenské Telekomunikácie, a.s.
 • SONEX Telecommunications, GmbH
 • Telecom Corp s.r.o. SVK
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 • TELEKO, s.r.o.
 • Telekomunikační úřad SR
 • Telekomunikační úřad BR
 • TelTEMP s.r.o. Bratislava
 • TESTCOM - technický a zkušební ústav
 • T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Úřad pro civilní letectví
 • Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR
 • Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání SR
 • Virtual Radio Network
 • VŠB-TU Ostrava
 • VUMS DataCom, s.r.o.
 • VUS Banská Bystrica
 • Výskumný ústav spojov
 • WIRELESSCOM s.r.o.
 • Žilinská univerzita v Žilině

Historie

Společnost CRC Data byla založena v roce 1992 skupinou odborných asistentů a vědeckých pracovníků působících několik let předtím na katedře Teorie obvodů fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Technologické zázemí zakladatelů spočívalo v dlouholeté práci v oborech číslicového zpracování signálů a návrhu a implementace algoritmů na různých platformách (signálové procesory, specializovaný HW, PC).

Aktivity společnosti byly v počátku rozděleny do dvou hlavních skupin - vývoj softwarových systémů a dodávky výpočetní techniky a příslušenství. Od roku 2011 se společnost zaměřila výhradně na vývoj, dodávky a správu softwarových řešení, mezi kterými dominují radiokomunikační výpočetní systémy.

V roce 1993 byl uveden první komerční produkt QK (národní podpora pro MS DOS), Universální klávesnice pro Windows 3.0, později pod názvem CRC Type.

V roce 1995 vznikla první verze radiokomunikačních systémů - MIKRO. Následovaly první verze systémů pro správu  kmitočtového spektra pro služby vysílání FM a TV, uvedení systémů ProfileLab, WinPRTEL, Sítě SFN, rozšíření výpočetních algoritmů pro systémy digitální televize a rozhlasu.

V roce 1999 byly uvedeny další radiokomunikační systémy RadioLab, Databáze signálů, systém WinNORA pro mikrovlnné směrové spoje.

V roce 2001 byl implementován systém AeroLab pro koordinaci prostředků letecké navigační služby s vysílači FM.

V roce 2005 byl nasazen telemetrický systém Athos.

V roce 2010 byla vydána nová generace radiokomunikačního software RadioLab 4, který je schopný poskytnout řešení i na dalších výpočetních platformách jako je Linux, Mac. V následujících letech byly nasazeny nové verze radiokomunikačních systémů RadioBase 3, Sítě SFN 7 a řady dalších nad produktem RadioLab 4 tak, aby byla k dispozici kompletní sada analytických a plánovacích nástrojů pro vysílací sítě.

Radiokomunikační systémy CRC Data dlouhodobě rozvíjí, v současnosti tyto systémy využívá řada velkých i menších společností, regulační úřady, mobilní operátoři a další. Výpočetní systémy sehrály a stále hrají významnou roli v jednotlivých etapách digitalizace televizního a rozhlasového vysílání, v rozvoji mobilních širokopásmových služeb, návrhu digitálních mikrovlnných spojů a řadě dalších oblastí.