Aplikace pracující nad platformou RadioLab 3

Výpočetní systémy, jejichž funkčnost nebyla převedena na novější platformou RadioLab 4.


Systémy jsou integrovány do systému RadioLab 3 a využívají sdílené komponenty výpočetní (např. modely šíření) a vizualizační (např. mapy).

AeroLab

Výpočetní systém pro analýzu kompatibility leteckých navigačních prostředků (VOR a ILS) a FM vysílačů.

WinNORA

Systém pro analýzu a návrh digitálních směrových radioreleových spojů.