Aplikace pracující nad platformou RadioLab 4

Nabízí šírokou škálu funkčnosti od komplexních výpočetních úloh, přes správu různých typů datových objektů, až po prezentační nástroje.


Aplikace využívají rozsáhlou sdílenou podporu, kterou platforma RadioLab 4 poskytuje. Jsou to prvky uživatelského rozhraní (např. výkonné a univerzální tabulky) a systémy a mechanizmy implementující obecnou nebo sdílenou funkčnost jako např. správce parametrů, systémový log, správce tiskových sestav, mapový subsystém, mechanizmy předávání dat mezi aplikacemi, on-line aktualizace a mnoho dalších.

RadioBase

Datový subsystém pro ukládání a správu dat vysílačů plošného pokrytí zejména pro služby analogové a digitální televize a rozhlasu.

Sítě SFN

Výpočetní systém pro analýzu pokrytí a rušení vysílacích sítí pro služby FM, TV, DVB-T, TVB-T2 a T-DAB a analýzu a návrh jednofrekvenčních sítí DVB-T, DVB-T2 a T-DAB.

Vyhodnocení kritérií a rozdílů sítí

Aplikace realizující výpočet a vizualizaci rastrových kritérií sítí vysílačů a dále výpočet a vizualizaci rozdílu v pokrytí dvou sítí (rozdíl signálových poměrů).

Mapa 3D

Mapa 3D je GIS aplikace pro 3D zobrazení subjektů, dat a výsledků výpočetních aplikací RadioLab 4 na podkladu 3D reliéfu terénu a obecných vektorových mapových dat včetně dat budov a zástavby.

Vyhodnocení pokrytí

Výpočetní systém pro vyhodnocení plochy administrativních celků pokryté nadprahovým nerušeným signálem.

Vyhodnocení rozdílu pokrytí

Výpočetní systém realizující výpočet a vizualizaci rozdílu ve výsledcích vyhodnocení pokrytí dvou sítí.

Analyzátor spektra

Výpočetní systém určený pro analýzu signálových poměrů (intenzita pole od jednotlivých vysílačů, sumární rušící signál) na definovanou sadě bodů.

Points

Aplikace pro výpočet a zobrazení pokrytí sítě vysílačů na liniích polygonů, typicky pokrytí LTE sítí pro železniční koridory a dálniční síť nebo intenzity signálu na polygonech allotmentů digitálního vysílání.

Databáze allotmentů

Databázový subsystém pro správu dat allotmentů digitálního vysílání.

Nástroje a doplňky

Nástroje, které poskytují doplňkovou funkčnost k některým aplikacím systému RadioLab 4, jako např. renderování mapových podkladů, opakované provádění výpočetních sekvencí apod.