Systém RadioLab

Soubor aplikací a nástrojů pro výpočetní podporu úloh analýzy šíření rádiových signálů, vyhodnocení důležitých kritérií radiokomunikačních služeb a návrh a optimalizaci sítí rádiových prostředků. Řešení požadavků od základních úloh typu detailní analýza terénního profilu včetně zobrazení dráhy paprsku na mapách nebo výpočet a zobrazení rádiové viditelnosti až po úlohy velké dimenze jako např. vyhodnocení kritérií kvality pokrytí pro sítě digitální televize nebo celulárních sítí.

RadioLab 4

Výpočetní systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem zahrnující analýzu terénního profilu, výpočet útlumů šíření signálu, výpočet rádiové viditelnosti a radarové dohlednosti a výpočty plošného rozložení intenzity elmag. pole.

Modely šíření

RadioLab 4 obsahuje řadu modelů šíření jak podle doporučení ITU tak modely vzniklé v TESTCOM nebo CRC Data. Vedle těchto modelů obsažených v základní instalaci jsou k dispozici modely šíření ITU P.1812, ITU P.526 a brzy též ITU P.2001.

RadioLab Aplikace

Nabízí šírokou škálu funkčnosti od komplexních výpočetních úloh, přes správu různých typů datových objektů, až po prezentační nástroje.

Zakázkový software

  • Systém umožňující rychlou registraci delegátů na libovolnou akci spojenou s vydáním připravených hlasovacích lístků a jejich přesné a rychlé zpracování. Systém se skládá ze serveru s databází a web aplikací a libovolného počtu klientů s internetovým prohlížečem a čtečkou čárových kódů.

  • Systém pro posílání velkých souborů je vhodný pro posílání souborů obchodním partnerům, zákazníkům a pod. Může sloužit jako náhrada za veřejné služby typu Zásilkovna aj. Po připravení obsahu e-mailu (subjekt, doprovodný text, seznam příjemců, seznam souborů) se podle šablony příjemcům rozešlou zprávy, které obsahují odkazy na stažení jednotlivých souborů.

Webové informační systémy

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Telemetrické systémy

Athos

Systém ATHOS je telemetrický systém určený pro monitorování a řízení technologií a sledování stavu objektů. Typické použití je např. dohled nad provozem radiokomunikačních technologií na stanovištích vysílačů a dohled nad stavem objektu vysílače.

Systém provádí kontinuální snímání měřených veličin, jejich vyhodnocení a archivaci a poskytuje uživateli několik možností sledování stavu monitorované technologie: pomocí SMS může být obsluha okamžitě informována o změně stavu monitorovaných veličin, zabezpečené WWW rozhraní poskytuje komfortní pohled na monitorovaná data, jejich historii a umožňuje měnit veškerá nastavení systému.