Vyhodnocení rozdílu pokrytí

Výpočetní systém realizující výpočet a vizualizaci rozdílu ve výsledcích vyhodnocení pokrytí dvou sítí.


Systém je navržen zejména pro výpočet a zobrazení změny ukazatelů pokrytí rozsáhlých vysílacích sítí. Výsledky poskytují informace o změně pokrytí z hlediska pokryté plochy administrativních celků použitých pro vyhodnocení a/nebo počtu pokrytých obyvatel.

Koncepce systému Vyhodnocení rozdílu pokrytí

Vstupem pro výpočet jsou soubory uložených výsledků ze systému Vyhodnocení pokrytí. Výsledky poskytují informace o změně pokrytí z hlediska pokryté plochy administrativních celků a/nebo počtu pokrytých obyvatel. Výsledky jsou k dispozici v tabelární podobě – tabulka rozdílů jednotlivých ukazatelů pokrytí (pokrytí plochy, pokrytí obyvatel) a v grafické podobě zobrazené v mapovém systému. S použitím diferenčních barevných stupnic lze jednoduše barevně klasifikovat shodu a několik kategorií nárustu a poklesu percentuálních ukazatelů pokrytí.

Vedle vyhodnocení a vizualizace rozdílů pokrytí může tento systém sloužit jako prohlížeč uložených výsledků ze systému Vyhodnocení pokrytí. Výsledky jsou uloženy ve strukturované podobě primárních dat a je tedy možné nad těmito daty provádět všechny operace, které nabízí systém Vyhodnocení pokrytí: filtrace dat, agregace do nadřazených administrativních celků a další. Lze prohlížet také násobnost pokrytí včetně možností výběru kombinace skupin.

S rozdílovou tabulkou lze provádět stejné operace, jako s tabulkou výsledků jednotlivých úloh, tedy třídění, vyhledávání a filtrace, agregace pro nadřazené administrativní celky atd., dále pak operace související s rozdílovým scénářem:

  • filtrace shodných dat
  • filtrace rozdílných dat
  • zobrazení a barevné odlišení dat vyskytujících se pouze v úloze 1
  • zobrazení a barevné odlišení dat vyskytujících se pouze v úloze 2
Tabulka rozdílů