Athos

Telemetrický systém určený pro monitorování a řízení radiokomunikačních technologií na stanovištích vysílačů a dohled nad stavem objektu vysílače.


Systém provádí kontinuální snímání měřených veličin, jejich vyhodnocení a archivaci a poskytuje uživateli několik možností sledování stavu monitorované technologie: pomocí SMS může být obsluha okamžitě informována o změně stavu monitorovaných veličin, zabezpečené WWW rozhraní poskytuje komfortní pohled na monitorovaná data, jejich historii a umožňuje měnit veškerá nastavení systému.

Celý systém se skládá z měřícího hardware (např. průmyslové měřící PC osazené deskami AD a DA převodníků), několika komunikačních kanálů s příslušným hardware (konektivita do internetu, záložní konektivita přes GSM/GPRS modem, SMS modul) a softwarového vybavení (operační systém + telemetrický software).

Pro rozsáhlejší konfigurace, kdy je realizován dohled nad více stanovišti, obsahuje ATHOS centrální monitor – WWW portál, poskytující přehledné agregované informace o stavu jednotlivých stanovišť a umožňuje snadnou navigaci mezi jednotlivými WWW stránkami stanovišť.

Základní vlastnosti

Kontinuální vyhodnocování

Kontinuální měření analogových a diskrétních veličin, periodické vyhodnocování stavu měřených veličin, generování ALERT stavů v případě překročení zadaných mezí.

Historie

Ukládání historie vybraných měřených hodnot do databáze.

Informace uživatelům

Informování vybraných uživatelů o ALERT stavu pomocí SMS popř. e-mailu, archivace všech příchozích i odchozích SMS.

Vzdálený monitoring

Integrovaný WWW server se zabezpečenou komunikací poskytující vzdálený přístup k monitorovacímu rozhraní z PC, PDA, mobilních telefonů aj.

Vzdálené nastavení

Možnost vzdáleného nastavení všech parametrů systému pomocí WWW rozhraní.

Řízení pomocí SMS

Možnost řízení systému pomocí autorizovaných SMS – přehledové informace, nastavení telemetrického systému, ovládání monitorované technologie

Centrální portál

Centrální systém poskytující agregovanou informaci z jednotlivých monitorovaných stanovišť s možností integrace dalších souvisejících služeb (např. WEB kamery).

Autorizovaný přístup

Systém uživatelů a uživatelských práv povolující autorizovaný přístup s definovanými právy k WWW rozhraní i SMS, archivace všech přístupů uživatelů.

Modulární koncepce

Modulární snadno rozšiřitelná koncepce s důrazem na bezpečnost a spolehlivost v kontinuálním provozu.

HW řešení

 • měřící průmyslové PC s AD/DA kartami
 • 1U Rack osazeny MB Via Epia s max 2 A/D kartami
 • libovolný PC hardware s měřícím subsystémem připojeným přes USB/RS232

SW platforma

 • Windows 2000/XP
 • Linux

Konektivita měřící stanice

 • pevná linka (WiFi, ADSL, MW)
 • záložní GSM/GPRS modem
 • SMS modul

Architektura systému

Telemetrický systém ATHOS je distribuované multiplatformní řešení pro nasazení telemetrických systémů, vycházející maximálně z možností současných technologií a komunikačních prostředků. Celý systém (implementace na měřící stanici) je řešen jako řada paralelních nezávislých procesů - subsystémů, které realizují jednotlivé činnosti a vzájemně komunikují pouze prostřednictvím systémové databáze. Jednotlivé subsystémy nebo jejich skupiny běží ve virtuálních prostorech Java VM, jsou od sebe zcela oddělené a vzájemně nezávislé, komunikující převážně pomocí front.

 1. Subsystém měření a vyhodnocení DAC
 2. Subsystém zpracování signálů SIG
 3. Subsystém přijímání, zpracování a odesílání textových zpráv SMS
 4. Subsystém WWW rozhraní a webových služeb WWW
 5. Subsystém pro monitorování vlastní činnosti MONITOR
 6. Systémová databáze DB
 7. Řídící subsystém