Points

Systém pro výpočet pokrytí na liniích polygonů


Systém Points je aplikace určená pro výpočet a zobrazení pokrytí sítě vysílačů na liniích polygonů, typicky pokrytí LTE sítí pro železniční koridory a dálniční síť, ale také např. intenzity signálu na polygonech allotmentů digitálního vysílání nebo hraničních segmentech.

Základní vlastnosti

Zdroje dat

Sadu vysílačů lze přenést z aplikací TxBase nebo RadioBase 3 a sadu polygonů lze definovat souborem (např. SHP) nebo přenést z aplikací, které toto podporují např. GeoBase, Mapa 2D.

Výpočty

Pro každý bod je vypočtena intenzita elmag. pole a vyhodnoceno zadané kritérium. Následně lze spočítat vážené procento pokrytých bodů.

Manuální i automatizovaný výpočet

Jednotlivé kroky výpočtu mohou být aktivovány manuálně samostatně nebo vykonány jako celá úloha.

Vizualizace výsledků

Výsledky výpočtů i vstupní data je možno zobrazit v mapovém systému RadioLab 4.

Uložení úlohy

Definici úlohy (parametery a nastavení) i vypočtenou úlohu (definice + vstupní a výstupní data) je možno uložit a načíst do/z souboru.


Koncepce systému Points

Vstupem pro výpočty je sada vysílačů přenesená z aplikací TxBase nebo RadioBase a sada polygonů, přenesená z aplikací, které toto podporují (GeoBase, Mapa) nebo definovaná souborem (např. SHP). Výstupem je vyhodnocení maximální hodnoty intenzity signálu v každém bodě a výpočet celkové statistiky pokrytí (vážené procento pokrytých bodů).

Výpočet se skládá z několika kroků:

  • Vygenerování bodů
  • Výpočet intenzity
  • Vyhodnocení kritéria pokrytí
  • Výpočet procenta pokrytí
Pokrytí bodů

Vygenerování bodů

Body pro výpočet na segmentech polygonů se generují tak, aby maximální vzdálenost sousedních bodů byla nejvýše zadaný krok.

Výpočet intenzity

Pro každý bod a pro všechny relevantní vysílače je dle zadaných parametrů vypočtena intenzita elmag. pole a přiřazena k bodu. Zároveň jsou vyhodnoceny základní statistiky.

Vyhodnocení kritéria pokrytí

Pro každý bod je vyhodnoceno zadané kritérium, např. maximální úroveň signálu, která může být dále zobrazena.

Pokrytí bodů
Procento pokrytí

Výpočet procenta pokrytí

Každý bod je opatřen váhou, danou jeho vzdáleností k okolním (sousedním) bodům a z takto vážených hodnot je vypočteno vážené procento pokrytých bodů. Vážení zajišťuje menší vliv bodů, které jsou u sebe blíže, než je vzdálenost základního kroku.