RadioLab 4 - Nástroje a doplňky

Nástroje, které poskytují doplňkovou funkčnost k některým aplikacím systému RadioLab 4.


RendeR

Aplikace určená pro realizaci hromadného renderování pyramid mapových dat pro webové prezentační systémy. Vstupem renderování jsou vypočtené rastry pokrytí, výstupem jsou ZIP balíčky určené k přímému uploadu do www aplikací. Balíčky obsahují rovněž další soubory s informacemi prezentovanými na těchto www systémech.

Batch

Systém Batch je určen pro opakované provádění složitých a objemných výpočetních sekvencí. Typickým příkladem je výpočet a vyhodnocení pokrytí vysílacích sítí a následné renderování map pokrytí pro prezentaci na www systémech. Systém umožňuje jednak řazení jednotlivých výpočetních operací do sekvencí (import dat, výpočet pokrytí, vyhodnocení pokrytí, renderování obrázků), jednak opakované vykonávání těchto sekvencí pro různá vstupní data.

Porovnání databází

Rozšiřující nástroj RadioBase 3 je určený pro automatizované, konfigurovatelné porovnávání velkých objemů dat a přehlednou prezentaci výsledků.

Analyzátor měření mobilní

Aplikace pro RadioLab 4 umožňující prohlížení naměřených hodnot ze souborů mobilního měření, výpočty základních statistik a porovnání s hodnotami vypočtenými zvoleným modelem šíření.

Koordinační vzdálenost

Aplikace umožňující výpočet kontur limitní intenzity signálu a dále nalezení států Evropy, kde je tato intenzita překročena a tedy je nutno zahájit koordinační proces s příslušnou dotčenou administrací.