Databáze allotmentů

Databázový subsystém pro správu dat allotmentů digitálního vysílání


Systém umožňuje základní databázové operace nad daty allotmentů, import a export z/do výměnných formátů ITU a komfortní zobrazování allotmentů v mapovém systému RadioLab.

Základní vlastnosti

Datové kontejnery

AllBase umožňuje práci nad více datovými zdroji (databázemi), je opatřena obdobným mechanizmem pro vytváření a připojování databází jako systém RadioBase.

Databázové operace

Implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty allotmentů, automatická kontrola a prezentace validity dat za běhu.

Specifikace dat dle ITU

Datové typy a struktury allotmentů vycházejí z dokumentů ITU zejména CIR-0262 a CIR-0289. Je implementována volná vazba mezi allotmentem a hraniční křivkou, které mohou existovat nezávisle.

Import a export dat

Umožňuje přenos dat mezi databázemi. Import dat z ITU transportních formátů je opatřen validací, v podrobném strukturovaném záznamu jsou uvedeny informace o nesouladu obsahu importovaného souboru s definicemi ITU.

Editace polygonů

Grafický editor objektů typu polygon a polyline v Mapě 2D.

Přenos polygonů

Umožňuje přenášet polygony jako zdrojová i cílová aplikace.

Zobrazení allotmentů

Nastavení zobrazovacích atributů, odděleně pro allotmenty DVB a DAB