WinNORA

Systém pro analýzu a návrh digitálních směrových radioreleových spojů.


WinNORA podporuje návrh skoku s výpočty úrovňové rozvahy a kvality, výpočty pasivních stanic typu odrazná deska nebo 2 paraboly. Provádí výpočet rušení do vstupů přijímačů analyzovaného skoku i do vstupů přijímačů skoků rušených, přenos vypočtených hodnot úrovní rušení do výpočtů kvality s respektováním vlivu rušení.

Základní vlastnosti

Datové kontejnery

Kontejnerové řešení datového subsystému WinNORA přináší zásadní systémovou podporu pro organizaci, sdílení a výměnu dat na nejrůznějších úrovních.

Databázové operace

Implementace standardních databázových operací (přidávání záznamů, editace, mazání, třídění a vyhledávání) pro datové objekty.

Uživatelské parametry

Možnost přidávání uživatelem definovaných parametrů pro reprezentaci dalších informací, které nevstupují do výpočtů.

Návrh skoku

Aplikace pro podporu návrhu skoku s výpočty úrovňové rozvahy a kvality, výpočty pasivních stanic typu odrazná deska nebo 2 paraboly.

Výpočet rušení

Aplikace pro výpočet rušení do vstupů přijímačů analyzovaného skoku i do vstupů přijímačů skoků rušených, přenos vypočtených hodnot úrovní rušení do výpočtů kvality s respektováním vlivu rušen.

Zobrazení výsledků

Aktivace vizualizačních komponent RadioLab - Profil, Výškopisná mapa a Mapový server pro zobrazení stanovišť a skoků ve všech místech celého systém.


Koncepce systému WinNORA

Programový systém WinNORA se skládá z datového subsystému a ze subsystému výpočetního. Datový subsystém poskytuje prostředky pro správu dat mikrovlnných objektů (antény, zařízení a pod.) a je implementován technikou datových kontejnerů. Výpočetní část implementuje základní výpočty nad daty v databázích datového subsystému - výpočet úrovňových poměrů skoku, výpočet kvality a výpočet rušení.

Datový subsystém

Datový subsystém zajišťuje základní databazové operace pro datové objekty:

  • Antény
  • Stanoviště
  • Kmitočtové rastry
  • Zařízení
  • Mikrovlnné objekty (Skoky)
Databáze antén
Návrh skoku

Návrh skoku

Aplikace podporuje standardní postupy návrhového režimu a umožňuje komfortním způsobem definovat jednotlivé elementy zadání.Vedle zadávání a prohlížení dat tato aplikace provádí výpočty úrovňové rozvahy skoku, výpočty kvality a umožňuje aktivaci subsystému pro výpočty rušení.

Výpočet rušení

Subsystém výpočtu rušení slouží k analýze vlivu rušení existujících skoků do přijímače analyzovaného skoku a k analýze vlivu rušení z vysílačů analyzovaného skoku do přijímačů existujících skoků. Výsledkem výpočtu rušení je celková hodnota úrovně rušení do jednotlivých kanálů přijímače analyzovaného skoku a hodnoty příspěvku rušení v jednotlivých rušených kanálech přijímačů skoků existujících. Rušení do jednotlivých kanálů přijímače lze zobrazit jako absolutní úroveň rušícího signálu, úroveň signálu nad vstupním šumem přijímače nebo příspěvek k degradaci.

Rušení