Radiokomunikační software

Soubor aplikací a nástrojů pro výpočetní podporu úloh analýzy šíření rádiových signálů, vyhodnocení důležitých kritérií radiokomunikačních služeb a návrh a optimalizace sítí rádiových prostředků. Funkčnost těchto systémů pokrývá většinu praktických požadavků od základních úloh typu detailní analýza terénního profilu včetně zobrazení dráhy paprsku na mapách nebo výpočet a zobrazení rádiové viditelnosti až po úlohy velké dimenze jako např. vyhodnocení kritérií kvality pokrytí pro sítě digitální televize nebo celulárních sítí.

RadioLab 4

Výpočetní systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem zahrnující analýzu terénního profilu, výpočet útlumů šíření signálu, výpočet rádiové viditelnosti a radarové dohlednosti a výpočty plošného rozložení intenzity elmag. pole.

Modely šíření

RadioLab 4 obsahuje řadu modelů šíření jak podle doporučení ITU tak modely vzniklé v TESTCOM nebo CRC Data. Vedle těchto modelů obsažených v základní instalaci jsou k dispozici modely šíření ITU P.1812, ITU P.526 a brzy též ITU P.2001.

RadioLab Aplikace

Nabízí šírokou škálu funkčnosti od komplexních výpočetních úloh, přes správu různých typů datových objektů, až po prezentační nástroje.

Architektura systému RadioLab

RadioLab je základním systémem, který implementuje služby nad daty digitálního modelu terénu a morfologie, obecné algoritmy šíření rádiových signálů, vizualizační a další nástroje (zobrazení terénního profilu, zobrazení na mapě a další) a nad nimi nabízí základní aplikace databázové a aplikace pro výpočty rádiové viditelnosti a  plošného rozložení intenzity signálu. Nad systémem RadioLab pracují další specializované systémy, které zpravidla obsahují databázové řešení pro prostředky příslušné služby (např. RadioBase pro vysílače FM, TV, DAB a DVB) a výpočetní systémy, realizující výpočty nad sítěmi prostředků v příslušné databázi (např. Sítě SFN, Vyhodnocení pokrytí). Tyto systémy jsou integrovány do systému RadioLab.

Základními technologiemi použitými při implementaci radiokomunikačních systémů je komponentově orientovaná architektura pracující na principech client/server. Jednotlivé serverovské komponenty implementují základní služby funkční (např. přístup k datům radiokomunikačních objektů, digitálnímu modelu terénu, algoritmy výpočtu útlumů a pod.) a služby uživatelského rozhraní (zobrazení dat radiokomunikačních objektů, zobrazení profilu, zobrazení dat na mapách a pod.). Tyto služby jsou využívány klientskými aplikacemi, které řeší jednotlivé úlohy z pohledu uživatele (výpočet pokrytí, výpočet rušení, výpočet kvality a pod.). Zvolený přístup umožňuje:

  • snazší rozvoj a rozšiřování systémů, možnost rychlé reakce na nové algoritmy, procedury koordinace a výměny dat
  • snazší integraci nových objektů implementujících nové služby, nové formáty dat a databází, výpočty
  • sdílení obecných celků více systémy (profil, mapa, DTM a výpočetní komponenty), konzistentní ovládání a vizualizace
  • škálovatelnost - možnost distribuce komponentů na více stanic, optimalizace výkonu pro daný typ úloh a dostupné technické prostředky

Základní vlastnosti

Podpora více platforem

Aplikace RadioLab 4 mohou běžet všude tam, kde je implementována Java, tedy Windows (XP, 7, 8, 10), Linux, Solaris, Mac OS a další.

64 bitová verze

Odstraňuje paměťové limity aplikací spuštěných pod 32bit operačními systémy (2GB u Windows) a umožňuje využít celé dostupné paměti pro úlohy velkého rozsahu.

 

Paralelizmus

RadioLab 4 dokáže plně využít výpočetní výkon vícejádrových procesorů popř. víceprocesorových systémů, což znamená mnohonásobné urychlení výpočtů.

 

Menší provázanost aplikací s OS

Použití virtuálního stroje Java zvyšuje stabilitu a odolnost aplikací proti problémům operačního systému, přináší větší bezpečnost.

 

Snadná instalace

Instalační program zjednodušuje instalace, reinstalace a aktualizace, instalace podporuje oddělení programových komponent, datových komponent a uživatelských dat a nastavení.

 

On-line aktualizace

Usnadňuje provádění aktualizací systému a upgrade na poslední verzi.

 

Sdílené komponenty

Výkonné univerzální tabulky, mechanizmy předávání dat mezi aplikacemi, parametry, záznam, systém exportu a tisku a další.