Hlavní menu

RadioLab 3

Hlavní radiokomunikační systémy generace RadioLab 3:

 • RadioLab - obecný systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad zemským povrchem a práci s terénním profilem obsahující výpočty a vizualizace radiové viditelnosti a plošného rozložení intenzity signálu.
 • RadioBase - databázový systém pro organizaci a správu dat vysílačů TV, FM, DAB a DVB podporující práci s více databázemi (datové kontejnery).
 • Sítě SFN - výpočetní systém pro výpočet pokrytí, rušení a analýzu a návrh sítí vysílačů FM, TV včetně jednofrekvenčních sítí DVB-T a T-DAB.
 • Delta SFN - systém pro analýzu vlivu změny na pokrytí vysílačů. Poskytuje detailní analýzu poměrů přijímaného a rušícího signálu před změnou a po změně. Změna je tvořena libovolným počtem nově zařazených, vyřazených nebo změněných vysílačů.
 • Analyzátor příjmu - systém pro detailní analýzu podmínek příjmu a rušení nad definovanou sadou bodů a pro analýzu obsazenosti spektra
 • Databáze allotmentů - databázový systém pro organizaci a správu dat allotmentů s podporou pro export a import do-z mezinárodně standardizovaných formátů
 • AeroLab - systém pro analýzu rušení leteckých navigačních prostředků vysílači FM.
 • MultiPoint - systém pro analýzu a návrh Point-to-Multipoint systémů obsahující výpočet pokrytí a rušení pomocí zjednodušeného modelu šíření
 • WinNORA- systém pro plánování digitálních mikrovlnných směrových spojů. Obsahuje kontejnerově orientovaný databázový subsystém, výpočty kvality a výpočty rušení s podporou návrhových postupů.
 • Databáze signálů - systém pro rychlé zobrazení předem vypočtených diagramů plošného pokrytí signálu a pro analýzu zdrojů užitečných a rušících signálů v určeném bodě.
 • WinPRTEL - předchozí systém pro správu dat radiokomunikačních objektů TV, FM, DAB a DVB obsahující koordinační výpočty dle mezinárodně závazných metodik.
Požadavky na instalaci a provoz

Radiokomunikační softwarové systémy jsou Win32 aplikace a komponenty schopné pracovat pod operačními systémy Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Doporučená platforma je Windows 2000 nebo Windows XP.

Požadavky na pracovní stanici (doporučené):

 • CPU Pentium 4 2GHz nebo vyšší
 • RAM min. 256 MB (RadioLab), min. 512 MB pro výpočty větší dimenze (Sítě SFN a pod.)
 • pevný disk UDMA 66 nebo lepší, volný prostor alespoň 400MB (bez mapových dat)
 • zobrazovací subsystém s rozlišením alespoň 1024x768 HiColor nebo TrueColor

Na méně výkonných systémech RadioLab i ostatní aplikace budou pracovat, odezva systému bude však pomalejší. Pro správnou funkčnost systému jsou vyžadovány některé aktualizace a rozšíření operačního systému. Podrobnější informace k instalaci a konfiguraci systému lze nalézt na instalačním CD nebo DVD.

Obecně vyžadované aktualizace OS:
 • Windows 95 ServicePack 1 (pouze pro Windows95 verze 950.)
 • Windows NT ServicePack 5 (Windows NT 4.0)
 • Windows 2000 ServicePack 2
 • Internet Explorer 5.01 (Windows95 a Windows NT 4.0)

obecně jsou doporučené všechny poslední verze aktualizací Windows a Internet Explorer.

Rozšíření OS:
 • Rozšíření pro systém nápovědy (Windows95 a Windows NT 4.0)
 • DCOM 95 (pouze Windows 95)
 • MDAC 2.5 (Microsoft Data Access Components) (Windows95 a Windows NT 4.0)
 • CRC Runtime 2.6 - runtime komponenty a knihovny